Korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej

ueWejście Polski do Unii Europejskiej to wydarzenie niezmiernie ważne w historii naszego kraju. Pozwoliło na otwarcie granic i tym samym czerpanie korzyści z tytułu członkowstwa we wspólnocie europejskiej. Korzyści te mają charakter polityczny, gospodarczy, ale również militarny oraz ekonomiczny.

Istotność wejścia do Unii Europejskiej pod względem politycznym wynika z faktu, że kraje członkowskie zobligowane są do niesienia sobie pomocy w przypadku wybuchu wojny. W związku z tym jeżeli, któreś z państw wspólnoty zostanie zaatakowane przez wroga inne są zobligowane do niesienia pomocy w zakresie wysłania swoich wojsk oraz pomocy o charakterze humanitarnym. Dzięki temu mieszkańcy tych państw są bezpieczniejsi niż miało to miejsce przed zjednoczeniem kontynentu.

Korzyści o charakterze gospodarczym wynikają z faktu, że Unia Europejska dąży do ujednolicenia poziomu dobrobytu na swoim terytorium. Innymi słowy te kraje, które są biedniejsze oraz maja niskie PKB mogą liczyć na pomoc państw bogatszych w formie subwencji oraz dotacji. Mogliśmy to zaobserwować przez kilka ostatnich lat w formie dofinansowań do prowadzonej działalności gospodarczej dla nowopowstałych oraz istniejących podmiotów jak również dla rolników. Obecnie występuje w Polsce bardzo dużo pakietów pomocowych skierowanych na konkretne działania między innymi takie jak zwalczanie bezrobocia na terenie Wschodniej Polski, unowocześnienie istniejących przedsiębiorstw, rozwój nowych technologii. Duży zastrzyk finansowy jakim okazały się fundusze europejskie poskutkował zwiększeniem inwestycji realizowanych na terenie naszego kraju, a także wzrostem PKB.

Charakter militarny członkostwa w Unii Europejskiej dotyczy tak jak w przypadku charakteru politycznego angażowania wojsk państw europejskich w przypadku wojny, ale również współpracy w zakresie ćwiczeń oraz modernizacji armii.

Kolejna kwestia związana jest z polepszeniem jakości życia obywateli. Otwarcie granic i brak paszportów to tylko jedna nich. Obecnie Polacy mają możliwość swobodnego podróżowania po wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz podejmowania tam legalnej pracy, podleganiu oskładkowaniu i czerpaniu z tego tytułu świadczeń o charakterze socjalnym. Podobnie wygląda sytuacja ze studentami oraz doktorantami, którzy w celu zwiększania swojej wiedzy mogą swobodnie migrować pomiędzy uczelniami europejskimi. System ten pozwala na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz sposobu zdobywania wiedzy. Daje również możliwość na integrację obywateli poszczególnych państw unii.

Jednak wejście do członkostwa wiąże się również z negatywnymi kwestiami. Będąc częścią wielkiej całości każdy członek musi liczyć się z zapisami Dyrektyw Unijnych, które stanowią wykładnię prawa i regulują istotne kwestie. Jedną z nich jest wysokość deficytu oraz długu publicznego powyżej której żadne państwo należące do wspólnoty ani ubiegające się o wejście do niej nie może zaciągnąć zobowiązania ani u swoich obywateli ani też zagranicą u innego kraju lub w Banku Światowym.