Co warto wiedzieć o lokatach?

Wydawałoby się, że z powodu bardzo niskich stóp procentowych trzymanie oszczędności na lokatach bankowych przestanie być popularne. Jednak pomimo niskiego zwrotu z zainwestowanego kapitału lokaty wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.
Przed założeniem lokaty warto porównać kilka dostępnych na rynku ofert, a w szczególności zwrócić uwagę na dwa najistotniejsze elementy: oprocentowanie i czas. Jeśli chodzi o oprocentowanie , to przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP oraz bardzo niskim poziomie inflacji, nie możemy liczyć na zbyt wiele. Średnio, można spodziewać się odsetek w wysokości 1 – 4% w skali roku. Ich wysokość zależy od wielkości ulokowanej kwoty oraz wymagań znajdujących się w ofercie. Jednak stopa procentowa to nie wszystko. Porównując oprocentowanie różnych ofert warto zwrócić szczególną uwagę na częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja ta polega na dopisywaniu naliczonych odsetek do kapitału. Dopisane odsetki powiększają kapitał, zatem następne odsetki naliczane są już od powiększonej kwoty. Dzięki temu możemy uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z procentu składanego. Zatem im częstsza kapitalizacja, tym wyższy zwrot z lokaty.
Oczywiście niebagatelne znaczenie ma również czas, na jaki zawierana jest umowa z bankiem. Wydawałoby się, że im dłuższy czas lokaty, tym większy zwrot, niemniej jednak stwierdzenie to bywa mylne. Po pierwsze dlatego, że często lokaty krótkoterminowe są wyżej oprocentowane niż te zawierane na długi okres czasu. Wynika to głównie z niepewności co do przyszłego poziomu stóp procentowych NBP. Ponadto, także osoba wkładająca swoje oszczędności na lokatę nie jest w stanie przewidzieć różnych sytuacji losowych w dłuższym okresie. Może zatem pojawić się konieczność przedterminowego rozwiązania umowy, a to z kolei spowoduje stratę dotychczasowych odsetek. Zatem dobrze byłoby zastanowić się nad długością lokaty i wybrać opcję dostosowaną do możliwości oszczędzającego, który właśnie ze względu na długość trwania umowy, może wybierać spośród kilku rodzajów lokat: krótkoterminowych, kwartalnych, średnio- i długoterminowych.
Ponadto, przy wyborze oferty lokat trzeba koniecznie zwrócić uwagę na drobne pułapki i chwyty reklamowe stosowane przez różne banki. Po pierwsze, zdarza się, że oprocentowanie podane w reklamie uzależnione jest od wysokości wkładu lub długości trwania lokaty, zatem ostateczny zwrot z lokaty będzie niższy, niż ten wynikający z prostego przemnożenia. Poza tym, niektóre oferty wymagają otwarcia konta osobistego i dokonywania na nie regularnych wpłat, a więc, są przeznaczone jedynie dla osób nie posiadających dotychczas rachunku w danym banku. Lokaty stanowią zatem swego rodzaju magnes pozwalający na przyciągnięcie i związanie z bankiem nowych klientów. Warto więc przed wyborem lokaty zapoznać się ze szczegółowymi warunkami, a nie opierać się jedynie na przekazie reklamowym. Ten bywa często mylący i może stać się przyczyną nieporozumień czy rozczarowania.