Ekonomia w życiu codziennym człowieka

Coraz mniej ludzi interesuje się ekonomią. Wydaje się, że można to rozpatrywać w kategoriach zjawiska niekorzystnego, ponieważ jest to dziedzina wiedzy, która z całą pewnością przydaje się w rozmaitych sytuacjach. Można zaryzykować stwierdzenie, że ekonomia jest obszarem wiedzy niezwykle przydatnym w życiu codziennym każdego człowieka.

Dla potwierdzenia powyższej tezy warto podać kilka przykładów. Pozwolą one zrozumieć, w jakich sytuacjach wiedza ekonomiczna może być opłacalna. Być może przekona to niektórych do poszerzenia swojej znajomości tematu.

Jak wszyscy wiemy, każdy człowiek dorosły ma do czynienia z pieniędzmi. Posiada konkretne źródło dochodu, a zatem otrzymuje pieniądze, a następnie je wydaje. Procesy te to nic innego jak ekonomia w najczystszej postaci. Wydaje się, że do zarabiania pieniędzy i ich wydawania nie jest potrzebna wiedza ekonomiczna. Ale to tylko pozory.

Zaczynając od początku, należy stwierdzić, że wiedza ekonomiczna pozwala nam dobrze oszacować możliwości finansowe, jakie mamy. Chodzi tutaj głównie o poziom naszych zarobków. Jeżeli znamy standardowe stawki wynagrodzenia w naszym zawodzie, możemy je porównać do naszych i, ewentualnie, odpowiednio reagować, w przypadku, jeżeli stwierdzimy, że nasz są zbyt niskie. Aby jednak znać standardy w tej dziedzinie, potrzebna jest wiedza ekonomiczna.

Ponadto oszacowanie własnych możliwości finansowych to także znajomość rynku, w tym przede wszystkim branż, z których korzystamy. Chodzi tutaj zarówno o te podstawowe, jak artykuły spożywcze, odzież czy leki, ale też bardziej luksusowe, jak artykuły RTV i AGD, motoryzacja, podróże, itp. W każdej z tych branż powinniśmy znać rynkowe trendy, móc porównywać ceny, przewidywać wzrost lub spadek cen w danym obszarze, czy też związanych z konkretnym produktem. Mając wiedzę ekonomiczną, można to robić.

Kolejna kwestia dotyczy możliwości inwestowania i pomnażania kapitału. Jeżeli bowiem wiemy już, jakie są nasze zasoby finansowe i jak będą się kształtować w najbliższej przyszłości, jesteśmy w stanie pomyśleć o zainwestowaniu nadwyżek. Tutaj też potrzebna jest wiedza ekonomiczna, ale już bardziej zaawansowana.

Należy bowiem wiedzieć, na czym polega inwestowanie w sensie ogólnym, a także jakie są warunki podejmowania bardzo konkretnych inwestycji, którymi jesteśmy zainteresowani. Inwestować można na wiele sposobów. Mogą to być fundusze inwestycyjne, giełda, papiery wartościowe, itp. Aby być pewnym, co może się stać z naszymi pieniędzmi, musimy posiadać rozbudowaną wiedzę ekonomiczną.

Wiedza ta przydaje się również jeżeli chcemy oszczędzać – finansować przyszłe wydatki bieżącymi dochodami, albo wziąć kredyt – finansować bieżące wydatki przyszłymi dochodami. W pierwszej opcji musimy wiedzieć, jak dużo możemy oszczędzić i gdzie te pieniądze odkładać – na koncie w banku, na lokacie, itp. Tutaj potrzebne jest rozeznanie w ofercie poszczególnych banków czy innych instytucji finansowych. Raz jeszcze potrzebna tutaj jest wiedza ekonomiczna.

Tym bardziej jest ona niezbędna w drugiej opcji – kredytobrania. Znajomość warunków podstawowych kredytu, a także oferty poszczególnych banków to podstawa w takiej sytuacji. A kredyt to rzeczywistość dla rosnącej liczby Polaków. Ekonomia przyjdzie nam też z pomocą w kwestii przewidywania, jakie skutki dla naszego budżetu może ów kredyt rodzić, a także jakie mogą być konsekwencje w przypadku wystąpienia niespodziewanych okoliczności. Dobrym przykładem może być kredyt w obcej walucie, np. franku szwajcarskim. Umiejętność przewidzenia przyszłego kursu walut to podstawa podjęcia decyzji w tym zakresie.

Wreszcie znajomość sytuacji gospodarczej i umiejętność przewidzenia przyszłości w tej kwestii jest bardzo ważne, jeżeli chcemy np. podjąć decyzję o dużym zakupie, np. nieruchomości. Określenie, jaką nieruchomość i gdzie kupić wymaga zaawansowanej wiedzy ekonomicznej.

Jak zatem widać, ekonomia jest bardzo przydatna w licznych sytuacjach z życia codziennego, a także tych występujących raz na jakiś czas. Bezapelacyjnie warto jest wiedzę na ten temat stale poszerzać. Najbardziej skorzystamy na tym my sami, a także nasze portfele.