Mikroekonomia – co warto wiedzieć?

Do najważniejszych obszarów wiedzy związanych z naukami ekonomicznymi należy mikroekonomia. Jest to dział, o którym mówi się, że bardzo przydaje się w życiu codziennym człowieka. Dlatego z całą pewnością warto dowiedzieć się na jej temat nieco więcej.

Na początek definicja. Mikroekonomia jest tą gałęzią ekonomii, która bada zachowania indywidualnych konsumentów, tzn. przede wszystkim osób prywatnych, ale też firm. Zachowania te porównuje się z sobą w rozmaitych warunkach gospodarczych, a także studiuje zależność pomiędzy zachowaniami poszczególnych konsumentów.

Ta z pozoru trudna definicja jest w rzeczywistości bardzo łatwa do wyjaśnienia. Otóż mikroekonomia zajmuje się wyborami danego konsumenta, np. danej osoby, jakie są podejmowane przy zakupie danego rodzaju dóbr, w pewnych warunkach. Jeżeli np. dana osoba podejmuje dobrze płatną pracę, może zacząć wydawać więcej pieniędzy na dobra różnego rodzaju. Po jakimś czasie traci pracę, a zatem musi zacząć oszczędzać.

Innym polem, pozostającym w kręgu zainteresowania mikroekonomii jest zmienne zachowanie danej jednostki w zmieniających się warunkach rynkowych. Jeżeli np. wybucha kryzys gospodarczy, poszczególni konsumenci są skłonni do oszczędzania i wydają mniej środków na dobra luksusowe. Innym przykładem może być rosnący popyt na dany rodzaj towaru. W dzisiejszych czasach zwiększa się popyt na tablety. Coraz więcej ludzi je kupuje. Trend taki wpływa na zachowanie danego konsumenta, który będzie chciał również kupić sobie tableta.

Ważne miejsce w mikroekonomii zajmuje badanie równowagi pomiędzy popytem a podażą (dostępnością dóbr na rynku). Jest to, jak można się spodziewać, również rozpatrywane w kategorii wpływu na jednostkę, a także w sposób odwrotny: w jaki sposób poszczególne jednostki wpływają na popyt i podaż w gospodarce całego kraju. Chodzi tutaj o to, jak producenci i dostawcy dóbr reagują na zmiany rynkowe, tzn. jak dostosowują rozmiary produkcji do rosnącego albo spadającego popytu.

W mikroekonomii przyjmuje się, że gospodarka danego kraju, regionu czy miasta to nie jednolity „organizm”, a zbiór jednostek. Dlatego też zachowania tych jednostek są tak istotne – decydują o kształcie gospodarki większego obszaru.

Dlaczego – patrząc na powyższe zagadnienia – mikroekonomia jest, jak wspomniano, ważna w życiu codziennym? Ponieważ pozwala dostrzegać pewne trendy, zmieniające się warunki i procesy, które mają wpływ na decyzje poszczególnych konsumentów, tzn. przede wszystkim osób prywatnych. Dobrym przykładem jest wspomniany wyżej trend nabywania tabletów. Ale to nie jedyny przykład. Dzięki badaniom mikroekonomicznym można też zaobserwować, jak zmienia się dostępność dóbr na rynku i w związku z tym podejmować decyzje o zakupie. Jeżeli np. widzimy, że w okolicznych sklepach drożeją poszczególne produkty spożywcze, bo taki jest ogólny trend popytu – podaży, to możemy poczynić pewne zapasy, aby za jakiś czas nie przepłacać.

Wykorzystując wiedzę, jaką gromadzą naukowcy i specjaliści z danej dziedziny, można ułatwiać sobie życie. Mikroekonomia jest tego bardzo dobrym przykładem.