Czy warto studiować ekonomię?

W dzisiejszych czasach prawie każdy młody człowiek kończy studia. Popularność studiowania jest bardzo duża ze względu na fakt, że studia są powszechnie dostępne, liczba uczelni wyższych rośnie.

W związku z tym trzeba dobrze przemyśleć wybór kierunku studiów. Wymienić można te częściej wybierane i te nie cieszące się popularnością. Mniej więcej po środku tego zestawienia plasuje się ekonomia – kierunek dający dobre wykształcenie i szerokie możliwości pracy po zakończeniu studiowania. Czy jednak warto studiować ekonomię?

Odpowiadając na powyższe pytanie, trzeba przede wszystkim zastanowić się, jakie faktyczne możliwości pracy daje ten kierunek. Jak wspomniano, są one szerokie, ale czy są na tyle perspektywiczne, aby opłacało się wybierać tego rodzaju drogę zawodową?

Jakie zawody można wykonywać po ekonomii? Oczywiście związane ze światem finansów. Są to takie profesje jak doradca finansowy, bankier, makler giełdowy, itp. Można też, jako zwieńczenie kariery zawodowej, zostać kierownikiem departamentu banku albo członkiem rady nadzorczej. Te ostatnie opcje oczywiście są zarezerwowane jedynie dla nielicznych. Jeżeli ktoś jest skłonny założyć działalność gospodarczą, może np. otworzyć własną placówkę danego banku, ewentualnie kancelarię finansową.

Jak zatem widać, opcji jest dużo. Aby jednak w pełni odpowiedzieć na pytanie o opłacalność studiów ekonomicznych, należy porównać ten kierunek z innymi popularnymi, np. prawem, dziennikarstwem, medycyną czy marketingiem. Wydaje się, że ilość zawodów, które można wykonywać po zakończeniu każdego z wymienionych kierunków, jest podobna. Porównywalne są także dochody uzyskiwane przez absolwentów każdego z nich.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ekonomia należy do najbardziej opłacalnych kierunków, które warto studiować. Nic dziwnego, że jest to tak popularny kierunek. Wydaje się, że tak też pozostanie w przewidywalnej przyszłości.