Wielkie globalne korporacje

slide1Słowo korporacja nie ma wielkiej tradycji ani długiej historii, ponieważ tak wielkie globalne organizmy finansowo-biznesowe powstały stosunkowo niedawno. Oczywiście wiele ogromnych firm działało już na przełomie wieku XIX i XX, ale dopiero w dzisiejszych czasach powszechne stało się wykorzystywanie globalnych koneksji w świecie biznesu i finansów. Żadne, nawet najbardziej izolujące się państwo świata, jest uzależnione od globalnej koniunktury i tylko to, co wyprodukuje lub zorganizuje samodzielnie albo kupi od innych, decydować będzie o jego pozycji na arenie międzynarodowej. Ogromna większość firm o zasięgu globalnym może swobodnie decydować o losach całych regionów, są w stanie stworzyć całe miasto przemysłowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niejednokrotnie obrotny roczne największych globalnych korporacji przekraczają kilkukrotnie roczne PKB średniej wielkości państwa demokratycznego.
Dlatego dzisiaj tak ważne jest nie tylko umiejętne zachęcanie korporacji do wprowadzania swojego kapitału i innowacji na swój teren, ale także kontrolowanie i właściwe nadzorowanie tychże na własnym terenie. To bardzo ważne, co uświadomił przede wszystkim wielki kryzys finansowy ostatnich lat – kapitał międzynarodowy traktowany w niektórych krajach jako prawdziwa manna z nieba, w momencie nastania recesji okazał się prawdziwym ciężarem. Duże firmy mogą w ciągu jednego dnia podjąć decyzję zarówno o uruchomieniu gdzieś wielomiliardowego projektu, jak i o zamknięciu zakładu zatrudniającego tysiące pracowników w innym. Każda z tych decyzji ma kolosalne znaczenie dla ekonomii i gospodarki, więc państwa nie powinny ulegać pokusie chwilowego rozwiązania swoich problemów, a w negocjacjach z wielkim biznesem stawiać twarde warunki. Coraz głośniejsze stają się także przypadki wielkich korporacji, które mimo generowania ogromnych zysków w danym państwie, umiejętnie wyprowadza swoje podatki poza jego granice i nie płaci ich w ogóle. W ten sposób wiele państw, mimo posiadania na swoim terenie placówek zagranicznych wielkich firm, nie ma z tego tytułu praktycznie żadnych korzyści finansowych.
W takich warunkach korporacje są coraz częściej winione za kryzys finansowy, recesję, ale także liczne nierówności społeczne. Zaangażowanie firmy w różne społeczne projekty i mecenat kulturowy ma na celu ocieplenie wizerunku. Nie we wszystkich miejscach jednak globalny biznes jest mile widziany. Istnieją kraje, które tak jak Rosja, Turcja, Chiny czy Korea Północna, dość mocno gospodarczo się izolują. W przypadku ostatniego kraju – prowadzi to do licznych sankcji i całkowitej zapaści gospodarczej, a także czyni to Koreę zupełnie niezdolną do innowacyjnego i konkurencyjnego rozwoju. Pozostałe wymienione mocarstwa to jednak prawdziwi samowystarczalni potentaci, którym nie brakuje środków finansowych, surowców i firm wiodących w swoich sektorach – a dzięki temu ogromnemu zapleczu mogą pozwolić sobie na kierowanie się narodowymi interesami i ekonomicznym patriotyzmem bez żadnych gospodarczych negatywnych konsekwencji.