Outsourcing usług – pomysł na zmniejszenie kosztów w małej firmie

shutterstock_86269732Założenie i prowadzenie własnego biznesu to dopiero początek drogi. Ostatnie badania pokazują, że jedną z największych trudności, na jakie napotykają mali przedsiębiorcy jest znalezienie dobrych i lojalnych pracowników oraz zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy kosztami pracy, a generowanymi przez tę pracę przychodami firmy. Zatrudnienie pracownika nakłada na pracodawcę obowiązek nie tylko wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek ZUS. Wiąże się też z koniecznością ponoszenia innych kosztów, jak choćby okresowe badania lekarskie, szkolenia BHP czy koszty urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Nic dziwnego zatem, że pracodawcy szukają rozwiązań alternatywnych. Jednym z przykładów takiego wyjścia z sytuacji jest outsourcing usług.
Mówiąc krótko, outsourcing polega na zleceniu niektórych zadań firmom zewnętrznym i rozliczanie się z tymi firmami na podstawie faktur, bez konieczności zatrudniania pracownika, który taką pracę by wykonał. Zdecydowanym atutem outsourcingu jest brak konieczności tworzenia etatu i ponoszenia związanych z nim kosztów. Przedsiębiorca nie musi martwić się też ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi, czy koniecznością zapłaty za urlop. Otrzymuje natomiast gwarancję wykonania usługi w uzgodnionym terminie i często za dużo mniejsze pieniądze niż te, które musiałby zapłacić pracownikowi etatowemu. Przy tych wszystkich atutach nie powinien zatem dziwić szybki rozwój usług outsourcingowych.
Drogę do ich popularyzacji przetarły biura rachunkowe oferujące usługę prowadzenia księgowości i finansów firmy. Dziś większość małych firm korzysta właśnie z tej formy prowadzenia swoich spraw rozliczeniowych, rezygnując tym samym z zatrudnienia księgowej. Zalety powierzenia tej części działalności firmie zewnętrznej są nie do przecenienia. Po pierwsze, zawierając umowę z biurem rachunkowym przedsiębiorca ma gwarancję, że wszelkie dokumenty rozliczeniowe z urzędem skarbowym oraz z ZUS zostaną przygotowane i wysłane w ustawowych terminach. Niedotrzymanie tej zasady spowoduje konieczność wypłaty odszkodowania przez zleceniobiorcę, dlatego też żadne szanujące się biuro nie pozwoli sobie na takie zaniedbanie. Po drugie biura rachunkowe przejmują na siebie odpowiedzialność przed urzędami za prawidłowość przedstawianych danych, zatem w przypadku kontroli skarbowej to pracownicy biura będą wyjaśniać wszelkie niejasności. Dodatkowym atutem jest też koszt takiej usługi. Outsourcing usług księgowych w małej firmie to wydatek rzędu kilkuset złotych. Zatrudnienie księgowej wiązałoby się ze znacznie wyższymi kosztami.
Inne popularne zadania, w których korzysta się z outsourcingu to obsługa informatyczna, prawna oraz marketingowa firmy. Zalety tej formy współpracy sprawiają jednak, że coraz więcej zadań jest delegowanych do podwykonawców. Coraz częściej można spotkać outsourcing zadań menadżerskich, a nawet sprzedażowych. Można więc stwierdzić, że ten sposób współpracy na dobre zagościł w krajobrazie współczesnych firm i na pewno będzie rozwijany.