Odniesienie ekonomicznego sukcesu

Dla każdego państwa odniesienie sukcesu ekonomicznego jest bardzo ważnym celem samym w sobie. Potrzeby finansowe rozwijającego się kraju są z roku na rok coraz większe, tak samo jak oczekiwanie społeczeństwa, że będzie ono partycypowało w tych zyskach. Najgorszym, co przez lata wzrostów gospodarczych zrobić może partia rządząca, to cały czas zabiegać wyłącznie o interesy wielkiego biznesu i schlebianie międzynarodowemu kapitałowi, z totalnym pominięciem potrzeb i aspiracji swojego społeczeństwa. Oczywiście nie chodzi o to, aby państwo zwiększało wydatki budżetowe na sferę socjalną i wspierało coraz mocniej osoby wykluczone – chociaż takie są oczekiwania wielu recesyjnych społeczności w XXI wieku. Ale już zwiększanie nakładów na opiekę medyczną w celu jej profesjonalizacji czy też usprawnianie działania rynku pracy, tworzenie miejsc pracy, wspieranie młodych rodzin w pierwszych latach wychowania dziecka poprzez programy prorodzinne, to cele jak najbardziej zrozumiałe.

Mają one także często pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ państwo decydujące się na wprowadzenie sporej części własnego kapitału bezpośrednio do kieszeni obywateli, gwarantuje sobie niemalże jednocześnie zwrot większości tych środków z powrotem do budżetu państwa w formie podatków. Reszta kwoty pozostaje też w obiegu lokalnym, ponieważ została wydana na usługi albo produkty w lokalnym środowisku gospodarczym. Wszystko to sprawia, że mądre zwiększanie finansowania społeczeństwa i takie projektowanie mechanizmu socjalnych czy prorodzinnych, aby nie rozleniwiały społeczeństwa, tylko je mobilizowały w odpowiednim kierunku – jest jak najbardziej mile widziane. Nie jest jednak wcale łatwym zadaniem takie zaprojektowanie i przeprowadzenie reform gospodarczych, aby aktualnemu stanowi biznesowemu i ekonomicznemu kraju nie zaszkodzić. Gospodarka i budżet krajowy to instrumenty tak skomplikowane i powiązane ze sobą siecią różnych zależności, że nie sposób jest przewidzieć wszystkie skutki i następstwa przeprowadzanych zmian w gospodarce czy prawie podatkowym lub handlowym.

Szukanie wspólnego języka

Dlatego tak kluczowe w zarządzaniu państwem i prowadzeniu polityki wewnętrznej kraju, jest świadomość nie tylko polityczna, ale odpowiednie zaplecze merytoryczne. Gwarancją właściwych projektów, analiz i symulacji poszczególnych zmian ekonomicznych, są niezależni eksperci skupieni nie tylko w ośrodkach rządowych, ale również organizacjach pozarządowych jak i instytucjach społecznych. Na pewno nie powinno się wprowadzać reform gospodarczych pod rygorem natychmiastowości, w pośpiechu i bez konsultacji społecznych. Jeśli w dialogu nad wizją gospodarki weźmie udział większość grup wpływu i interesu społecznego, tym większa szansa, że ostateczny kształt gospodarki krajowej będzie wszystkim pasował.

Konsensus w kwestii gospodarczej i politycznej sprawia, że trudniej jest później poszczególnym grupom interesu kwestionować wypracowane porozumienie. Ma to kolosalne znaczenie także dla stabilności i przewidywalności danego państwa na arenie międzynarodowej. Inwestorzy czy instytucje europejskie, bardzo wnikliwie przyglądają się sytuacji społeczno-politycznej kraju w równym stopniu, co kontrolują jego wyniki ekonomiczne. Wszystko po to, aby w razie potrzeby reagować na ewidentnie nierynkowe, niekonkurencyjne lub po prostu nierozsądne rozwiązania prawne wprowadzane do krajowego systemu gospodarczego przez nie do końca odpowiedzialne elity polityczne.