Kredyt konsolidacyjny

Siła pieniędzyZarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa spłacają często po kilka kredytów na raz. Wiąże się to z koniecznością nie tylko zgromadzenia środków na regulowanie rat kapitałowych, ale również na spłatę odsetek i innych kosztów. Rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie kosztów obsługi kredytowej jest skorzystanie z oferty kredytu konsolidacyjnego. Oferta taka polega na zamienieniu kilku kredytów w jeden, który będzie równy lub wyższy od dotychczasowych zobowiązań. W praktyce wygląda to w ten sposób, że bank udzielający kredytu konsolidacyjnego spłaca z zaciągniętego kredytu dotychczasowe zobowiązania kredytobiorcy oraz, w niektórych przypadkach, udziela dodatkowej kwoty kredytu. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest bez wątpienia fakt, że zamiast kilku rozproszonych kredytów wymagających odrębnej obsługi, kredytobiorca ma tylko jedno zobowiązanie. Dzięki temu może zmniejszyć koszty obsługi zadłużenia oraz pozbyć się konieczności pilnowania kilku różnych terminów regulowania zobowiązań.
Kredyty konsolidacyjne występują w dwóch podstawowych odmianach. Są to kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne. W przypadku pierwszej grupy bank wymaga zaświadczenia o zarobkach od osób fizycznych lub dokumentów finansowych od przedsiębiorstw. Przy kredytach konsolidacyjnych hipotecznych wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci wpisu do księgi wieczystej nieruchomości należącej do kredytobiorcy.
Decydując się na kredyt konsolidacyjny warto zwrócić uwagę na trzy zasadnicze elementy, które pozwolą na porównanie ofert różnych banków i podjęcie najkorzystniejszej decyzji. Pierwszym z tych elementów jest oczywiście oprocentowanie. Należy szukać takich ofert, w których ten parametr będzie niższy w dotychczasowych kredytach. Obecnie, większość kredytów konsolidacyjnych na rynku oferuje oprocentowanie na poziomie 3 – 4 %, zatem zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca powinny poważnie rozważyć opcję konsolidacji, jeśli dotychczasowe oprocentowanie ich kredytów przekracza ten próg. Drugi czynnik to wysokość prowizji. Ten element to dodatkowy koszt, a więc ważne, żeby był jak najniższy. Na szczęście, przynajmniej na razie można znaleźć oferty, w których banki rezygnują z dodatkowej prowizji za udzielenie kredytu konsolidacyjnego. Ostatni czynnik to okres kredytowania. Właśnie dzięki możliwości elastycznego podejścia do tej kwestii można dostosować wysokość rat do możliwości kredytobiorcy. Ci, którym zależy w szczególności na zmniejszeniu kosztów obsługi zadłużenia mogą wybrać krótszy okres kredytowania, przez co zmniejszą kwotę zapłaconych odsetek. Tym, dla których spłata dotychczasowych zobowiązań nastręcza problemy, poleca się wydłużenie okresu kredytowania, dzięki czemu zmniejszeniu ulegną comiesięczne raty.
Bez względu jednak na warunki, warto rozważyć opcję kredytu konsolidacyjnego chociażby dlatego, że dostosowanie rat do możliwości kredytobiorcy może dać dodatkowe bezcenne wartości: spokój i poczucie bezpieczeństwa.