Koniec światowej recesji

Chociaż w niektórych krajach świata wciąż bardzo wiele mówi się o recesji i kryzysie gospodarczym, niewątpliwie ostatnie miesiące przyniosły więcej pozytywnych niż negatywnych sygnałów na temat kondycji globalnej gospodarki. Oczywiście pojedyncze regiony jak Grecja czy Chiny, nadal mają swoje problemy i bardzo złe perspektywy przed sobą, ale większość krajów pogrążonych niedawno w recesji, dzisiaj melduje na rynkach raczej wyraźne trendy zwyżkowe. Konsumpcja wewnętrzna, spadek bezrobocia wśród najmłodszych obywateli, wzrost konkurencyjności najważniejszych gałęzi przemysłu i biznesu, a także coraz lepsze wyniki notowań giełdowych spółek – to dowody na to, że większość trendów rynkowych faktycznie uległa ostatnio dynamicznemu odwróceniu.

Jest to oczywiście w dużej mierze zasługą międzynarodowego kapitału inwestycyjnego, który znów wrócił do akcji i jest gotów inwestować w praktycznie każde przedsięwzięcie biznesowe i firmę, nawet kompletny start-up. To wprowadza do obiegu gospodarczego wiele potrzebnych pieniędzy, które natychmiast przekładają się na ożywienie gospodarcze, wzrost konsumpcji wewnętrznej czy zatrudnienia. Przedsiębiorstwa lokalne oczywiście zawsze obawiają się zwiększonej akcji inwestycyjnej firm międzynarodowych, ale przy odpowiednim wsparciu ze strony państwa, także małe i średnie lokalne przedsiębiorstwa, mogą skutecznie walczyć z międzynarodowymi korporacjami o swojego klienta w regionie.