Jak założyć spółkę cywilną?

Osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą będzie miała naprawdę wiele możliwości. Będzie mogła na przykład założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Można także założyć spółkę. Jest ich kilka rodzajów. Największą popularnością cieszą się jednak spółki cywilne. Oczywiście aby utworzyć taką spółkę potrzebni są wspólnicy. Do założenia spółki potrzebne są co najmniej dwie osoby. Muszą one zawrzeć umowę spółki. W umowie tej zobowiązują się do tego, że będą dążyć do jednego gospodarczego celu. Zobowiązują się także do działania, które będzie oznaczone w umowie Do działań tych zalicza się także wniesienie odpowiednich wkładów. Kto może zostać wspólnikiem w spółce cywilnej? Każda osoba fizyczna bądź też osoba prawna. Najczęściej jednak jest tak, że spółkę zakładają osoby fizyczne. W umowie spółki należy zapisać jak najwięcej informacji. To umowa jest dokumentem wiążącym. Trzeba zatem zadbać o to, aby zawierała ona wszystkie założenia. Przede wszystkim powinna ona określać kto zostaje wspólnikiem spółki oraz wspomniany wcześniej cel gospodarczy. Tutaj należy także zapisać nazwę spółki oraz wysokość wkładów, które do spółki wnoszą poszczególne osoby. W umowie muszą znaleźć się także informacje na temat prowadzenia poszczególnych spraw i reprezentowania spółki. Własną działalność gospodarczą zakłada się dla zysku. Trzeba zatem zadbać o swoje i udział w zyskach należy zapisać w umowie. Im więcej informacji zapiszemy w umowie, tym lepiej będą uregulowane stosunki pomiędzy wspólnikami. Jeśli jednak jakieś postanowienia nie znajdą się w umowie to wszelkie spory można rozwiązać za pomocą zasad zawartych w Kodeksie cywilnym. Zawsze warto także umieścić zapis w umowie, który będzie mówił o spadkobiercach wspólnika, którzy po jego ewentualnej śmierci wejdą do spółki. Jeśli chodzi o nazwę spółki cywilnej to tak naprawdę nie ma tutaj większych uregulowań prawnych. Jednak spółka powinna posiadać chociaż jedno nazwisko wspólnika. Oprócz tego w nazwie powinna znaleźć się informacja na temat przedmiotu działalności. Można posługiwać się także skrótem nazwy spółki. Warto wiedzieć, że umowa spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnej. Obowiązek ten ciąży na wszystkich wspólnikach. Każdy ze wspólników musi mieć wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą podjąć działalność w dniu złożenia wniosku lub wcześniej. Wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem internetu. Jednak jeśli chcemy to zrobić to powinniśmy mieć podpis elektroniczny. Jeśli nie mamy podpisu elektronicznego to powinniśmy pójść do urzędu miasta lub miejscowego urzędu gminy. Można to zrobić także listownie. Wniosek, który zostanie przesłany listownie powinien być koniecznie opatrzony poświadczeniem notariusza. Jest to konieczne i nie można o tym zapominać. Trzeba wiedzieć, że samo założenie spółki cywilnej jest całkowicie bezpłatne. Również zgłaszanie wszelkich zmian jest bezpłatne. Zaletą tego rodzaju działalności gospodarczej jest to, że spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Każdy ze wspólników sam będzie płacił podatek.