Dorabianie bez tajemnic

euro-870757_1280Coraz częściej zdarza nam się narzekać na to, że mamy za mało pieniędzy. Trudno się temu dziwić, ponieważ każdego roku płacimy wyższe rachunki, więcej wydajemy też na produkty niezbędne do życia. Dlatego właśnie popularne stają się różne formy pracy dodatkowej. Korzystają z nich nie tylko osoby pracujące na etacie, ale też emeryci, renciści czy młode mamy przebywające na urlopie wychowawczym. Prawo pracy szczegółowo reguluje wszystkie kwestie związane z dorabianiem. W niektórych sytuacjach istnieją pewne ograniczenia, co do wysokości tego, ile można zarobić.

Sposobów na dodatkowy zarobek jest wiele. Może to być nawet praca na etat u innego pracodawcy, jeśli tylko obie firmy nie będą stanowiły dla siebie konkurencji. Zdarza się, że na etat lub jego część zatrudniają się także emeryci i renciści. Częściej pracę dodatkową wykonujemy w ramach umów cywilnoprawnych, o dzieło lub zlecenie. W tym przypadku korzystniej wypada umowa o dzieło. Dzięki niej można zarobić więcej, bo nie trzeba odprowadzać składek ubezpieczeniowych. Kto decyduje się dorabiać, może to robić również, zakładając działalność gospodarczą. Opłaca się to zwłaszcza osobom pracującym na stałe, jeśli zarabiają więcej niż wynosi aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Wtedy nie muszą opłacać składek.

Zgodnie z prawem pracę dodatkową można wykonywać w czasie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, jeśli z urlopu korzysta ojciec. Wówczas najlepiej wybrać umowę cywilnoprawną, co nie wpłynie na wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego. Umowa o dzieło, zlecenie, praca na część etatu lub na własny rachunek to formy dorabiania, chętnie wykorzystywane przez młode mamy, korzystające z urlopu wychowawczego. Mniej korzystna w takim przypadku wydaje się własna działalność, ze względu na konieczność odprowadzania składek. Na szukanie dodatkowego źródła dochodu decyduje się też wielu emerytów i rencistów. Obowiązują ich jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, dotyczące zarobków. Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, a także renciści muszą pilnować, by nie przekroczyć limitów ustalanych kwartalnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie należy liczyć się z pomniejszeniem lub zawieszeniem otrzymywanych świadczeń.

Niektórzy dochodzą do wniosku, że pracując dodatkowo, zarobią więcej niż u dotychczasowego pracodawcy. Podejmują więc decyzją o wzięciu tam urlopu bezpłatnego i podjęciu pracy w innej firmie. Prawo dopuszcza i takie rozwiązanie, ale na urlop bezpłatny musi zgodzić się szef.

Istnieją też sytuacje, w czasie których, według przepisów prawa pracy, lepiej nie podejmować nawet dodatkowej pracy. Dotyczy to przebywania na zwolnieniu lekarskim, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy pielęgnacyjnego. Urzędnicy przeprowadzają częste kontrole, a gdy wykryją niestosowanie się do przepisów, cofają zwykle prawo do przysługujących świadczeń.

Różne formy pracy dodatkowej przyczyniają się do tego, że każdy może znaleźć sposób najlepiej mu odpowiadający. To tym łatwiejsze, że od strony prawnej nie ma zbyt wielu przeszkód, bu dorabiać, nawet dla osób pracujących na cały etat.