Bankowość na bogato

dollar-213619_1280Rynek usług bankowych cały czas intensywnie się rozwija, wprowadzając nowe produkty do swojej oferty, a także unowocześniając już istniejące. Stanowi to odpowiedź na rosnące potrzeby i oczekiwania klientów. Ze szczególnym zaangażowaniem podchodzą banki do osób zainteresowanych inwestycjami i lokatą kapitału. I nie chodzi tu o powszechnie dostępne lokaty, ale o zdolność do zainwestowania kwoty przewyższającej niekiedy pół miliona złotych.

Standardowa oferta bankowa to produkty detaliczne, skierowane, zgodnie z założeniami, do grupy klientów najmniej wymagających. Stąd też wnioskując o konto osobiste, oszczędnościowe czy kredyt, nie ma zwykle możliwości negocjowania szczegółowych warunków. Aby znaleźć produkt dający pełną satysfakcję, trzeba niekiedy wielu poszukiwań. Takich starań nie muszą podejmować klienci dysponujący większą gotówką. Bankom zależy, by zatrzymać ich przy sobie. Dlatego dużo większą wagę przykładają do przygotowania oferty personal banking. Bankowość osobista różni się od tradycyjnej nie tylko ilością dostępnych produktów, ale też szeregiem proponowanych usług dodatkowych typu osobisty asystent. Nic w tym dziwnego, że w zamian za specjalne traktowanie, w tym na przykład indywidualny plan spłaty kredytu, bank wymaga albo wysokiej opłaty za prowadzenie konta, albo utrzymania salda miesięcznego na odpowiednim poziomie. Z jeszcze większym zaangażowaniem banki traktują klientów gotowych skorzystać z opcji private banking.

Pod tym określeniem kryje się oferta bankowości prywatnej, kierowana do grupy najbardziej zamożnych klientów. Na co mogą oni liczyć? Okazuje się, że brak kolejek, osobisty doradca finansowy, a także szansa na załatwienie spraw we własnym biurze to nie wszystko. Dochodzi jeszcze szeroka gama usług nie tylko finansowych oraz honorowe traktowanie w siedzibie banku. To ostatnie polega na zapewnieniu obsługi w specjalnych do tego celu przygotowanych strefach lub w oddzielnych placówkach bankowych. Opiekę nad klientami bankowości prywatnej powierza się zazwyczaj fachowo wyszkolonym doradcom finansowym, odznaczającym się ponadto właściwą prezencją i znajomością zasad etykiety biznesowej. Występują oni w roli opiekunów tej wyjątkowej grupy klientów. W każdej chwili służą radą odnośnie różnych form inwestowania kapitału oraz zarządzania finansami bądź nieruchomościami. Pomagają też w rozwiązywaniu kwestii podatkowych i prawnych oraz spraw związanych z dziedziczeniem zgromadzonego majątku. Ogromnym zróżnicowaniem charakteryzuje się również oferta produktów innych niż finansowe, kierowanych do klientów bankowości prywatnej. Obejmuje ona między innymi usługi osobistego asystenta, który po otrzymaniu telefonu zorganizuje pomoc fachowców w celu usunięcia awarii w domu czy pomoże w razie kolizji na drodze. Ofertę tą uzupełniają, w zależności od banku, bonusy na zakupy, usługi rozrywkowe czy sportowe. Dostęp do bankowości prywatnej gwarantuje chęć i możliwość zainwestowania co najmniej pół mln zł. Im wyższą sumą dysponuje klient , tym większą troską obdarzy go bank.

Indywidualne traktowanie, dostęp do unikatowych produktów czy doradca na życzenie to tylko niektóre znamiona bankowości osobistej i prywatnej, adresowanej jednak do dosyć wąskiego grona klientów.