Początki globalnej hossy

Koniec światowej recesji

Odniesienie ekonomicznego sukcesu

Finansowanie działania państwa